Wednesday, 23/06/2021 - 11:57|
Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1, ngành giáo dục sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, đảm bảo đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, lựa chọn và bố trí đủ giáo viên triển khai chương trình, sách giáo khoa để dạy lớp 1
Quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước trong ngành giáo dục và đào tạo
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website